Dernek Hakkında

Amacımız; Varlık Yönetim Şirketleri (VYŞ) sektörünün müşterilerimize en iyi hizmeti sağlayabilecek şekilde gelişmesine ve işlemlerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, VYŞ faaliyetlerinin uluslararası normlar ve genel kabul görmüş ilkeler doğrultusunda yürütülmesini sağlamaktır.

Dernek kuruluş amacına uygun olarak;
Türkiye’de Varlık Yönetim Şirketleri sektörüne ilişkin gelen geri bildirimleri değerlendirir ve geri bildirimleri olumlu yönde uygulamalar ile geliştirir.

Varlık Yönetim Şirketleri’nin sektörde en üst düzeyde ve kalitede hizmet verilebilmesi amacıyla inceleme ve araştırmalar yapar.

Mevzuatı ve değişikliklerini izleyerek üyelerine gerekli tavsiyelerde bulunur.

Sektördeki uzman personel sayısını artırmak amacıyla eğitim programları hazırlar ve uygular.

Varlık Yönetim Şirketleri sektörünün sağlam hukuki temeller üzerine oturtulmasını sağlamak amacıyla yetkili merciiler nezdinde girişimlerde bulunur.

Dernek üyeleri ortak ahlak çalışma ilkelerine uyuyarak, hak ve hukuklara saygılı, dürüst, ilkeli ve açık bir güven ortamı yaratmaktadır. Bu kapsamda tüm üye şirketler, Derneğin internet adresi www.varlikyonetim.org.tr ‘de yer alan “Ahlaki Çalışma İlkeleri”ni imzalayarak kabul etmişlerdir. 

Copyright © 2017 Varlık Yönetim Şirketleri Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.