Varlık Yönetim Şirketleri Niye Var?

Dünyada, BDDK otoritesi altında düzenlenen ve denetlenen tek sektör olma özelliği taşıyan Türkiye Varlık Yönetim sektörünün kuruluş amacı; bireylere ve şirketlere borçlarını ödeme imkânı tanıyarak yeniden ekonomiye kazandırmak, finansal sisteme likidite sağlamak ve bankaların bilançolarını iyileştirmelerine katkı sağlayıp operasyonel yükten kurtarmaktır.Varlık Yönetim Şirketleri sektörü  yıllar içinde bankacılık sistemi ve ülke ekonomisindeki istikrarın sürdürülebilirliği için önemli bir rol üstlenmiştir.

Bankacılık sisteminin uluslararası standartlara göre yeniden yapılandırılması amacıyla planlanan yapısal reform hedeflerinden biri olan Varlık Yönetim Şirketleri’nin (VYŞ) kurulmasına ilişkin kanun 2003 yılında yürürlüğe girmiştir.

Varlık Yönetim Şirketleri; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) aldıkları lisansla ve yine BDDK denetiminde, bankalar ve banka dışı finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacaklarının temlik alınması ve yeniden yapılandırılarak müşterilerin finansal sisteme yeniden kazandırılması amacına yönelik faaliyet göstermeye başlamıştır.


 

 

Copyright © 2017 Varlık Yönetim Şirketleri Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.