Bankalardan Farkımız Nedir

• Varlık Yönetim Şirketleri’nin en büyük başarısı hiç kuşkusuz ki yaklaşık 1 milyon müşteriyi borçlu vatandaş statüsünden kurtarıp finansal özgürlüğüne kavuşturmaktır. Finansal sistemde 5 milyonun üzerinde vatandaşın tahsili gecikmiş kredi borçlusu olduğu tahmin edilmektedir. Portföylerin bankalardan devralınmasıyla birlikte Varlık Yönetim Şirketlerinin çatısı altında borçlarını yapılandırma fırsatı elde eden borçlu sayısı 3 milyona ulaşmıştır. Varlık Yönetim Şirketleri olarak kişiye özel, esnek imkânlar sunarak bu kişilerin borç yükünden kurtarılması ve finansal sisteme kazandırılması misyonunu en iyi şekilde yerine getirmektedir. Bankaların aksine Varlık Yönetim Şirketlerinin temel işi sorunlu kredilerin tahsilat yönetimi olduğu için, müşterilerine en makul ödeme planını en uygun sürede sunarak borcu çözüme ulaştırmak temel amaçtır. Bu kapsamda müşterilerine esnek çözüm önerilerinde bulunurlar. Borcu çözüme ulaşarak ekonomik olarak özgürleşen müşteriler ve konunun onların ailelerine yansıması düşünüldüğünde varlık yönetim şirketlerinin finansal sisteme sadece ekonomik katkı değil aynı zamanda çok önemli bir sosyal katkısının olduğu da görülmektedir. Varlık Yönetimi Şirketleri önümüzdeki dönemlerde de 1,5 milyon borçluyu finansal özgürlüğüne ulaştırmayı hedeflemektedir.

• Varlık Yönetim sektörü ülke ekonomisi için stratejik önem arz etmektedir. Başta bankalar olmak üzere finans sektörünün gecikmiş alacaklarını satın alarak kurumların hem bilançosunun iyileştirilmesine hizmet eder hem de operasyonel yükten kurtarırlar. Böylece bankalar:

• Özvarlık ve aktif verimliliğini artırır,

• Tahsilat giderlerinden ve diğer operasyonel giderlerden tasarruf eder, maliyet avantajı ve verimlilik sağlar,

• Esas faaliyet konularına yönelerek gelir ve karlılık artışı yaratır,

• Zamanla kendi teknolojisini geliştiren ve kendi insan kaynağını yaratan Varlık Yönetimi Şirketleri, sektörde doğrudan ve dolaylı yaklaşık 5.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. 

Copyright © 2017 Varlık Yönetim Şirketleri Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.