Sık Sorulan Sorular

* Bankalar hangi borçlarını varlık yönetim şirketine devreder?
Bankalar ortalama 2-3 yıl hukuki takipten sonra tahsil edemedikleri dosyalardan oluşan tahsili gecikmiş alacak portföylerini ihale yoluyla varlık yönetim şirketlerine temlik eder.
* Varlık yönetim şirketine devredilmeden önce banka borçlu kişiyle ne gibi süreç işletir?
Vadesi gelen herhangi bir borcun 90 gün içerisinde ödenmemesi durumunda tahsili gecikmiş alacak statüsüne geçer ve yasal takip süreci başlatılır. Bu 90 günlük süreçte banka müşterisine sözlü ve/veya yazılı olarak ulaşıp borcunu ödemesini hatırlatır. Bu süreçte borca gecikme faizi uygulanır.
Banka bu gecikmeyi Kredi Kayıt Bürosu (KKB)’na yaptığı aylık bildirimlerde belirtir ve müşterinin bu gecikme durumu tüm KKB üye kuruluşları tarafından görüntülenebilir.
90 günlük süreden sonra ise banka alacağın yasal yollardan tahsili için gerekli hukuki işlemleri başlatır.
Tüm bu süreç kredi kayıt bürosuna raporlandığı için müşterinin kredi notu olumsuz etkilenir. Bu durum müşterinin uzun vadede kullanmak isteyeceği kredileri ve kredi başvurularını da doğrudan etkileyecektir.
* Bankalar bu borçları neye göre ve ortalama yüzde kaç iskontolu satıyor? Örneğin; şirketler 100 liralık batık krediyi kaça alıyor?
Satışa konu edilecek tahsili gecikmiş alacak portföylerinin seçim kriterleri bankaların kredilerinin yoğunlaştığı alanlara ve tahsil süreçlerine göre değişiklik göstermektedir. Portföylerin satış tutarları da kredi türlerine ve teminat yapılarına bağlıdır. Dolayısıyla satış tutarı her ihalenin durumuna ve makroekonomik koşullara göre değişir ve ortalama bir fiyat vermek çok yanıltıcı olacaktır.
* Bir kişinin kredi alacağı varlık yönetim şirketine devredildiyse, bu kişi kara listeye girer mi? Ya da kişi hangi durumda kara listeye girer?
Bankalar tarafından kredi geri ödemelerindeki gecikmeler Kredi Kayıt Bürosu’na (KKB) yapılan aylık bildirimlerde belirtilir ve müşterinin bu gecikme durumu tüm KKB üye kuruluşları tarafından görüntülenebilir. Bu bildirimler dosyanın devredilmesinden sonra Varlık Yönetim Şirketleri tarafından da devam etmektedir.
* Bankalar, tüketiciden tahsil edemediği krediyi varlık yönetim şirketine devrettikten sonra o tüketici nasıl bir yol izlemeli?
Borcu devralan Varlık Yönetim Şirketi müşteriyle iletişime geçer ve borcun bankadan kendilerine devredildiği hakkında bilgi vererek müşteriye borcunu kapatabilmesi için uygun bir yapılandırma modeli sunar. Müşterinin bu anlamda borcunu devralan Varlık Yönetim Şirketi ile iletişimde olması ve VYŞ ile anlaştığı ödeme planına sadık kalması yeterlidir.
* Tüketici varlık yönetim şirketine ulaşamadıysa ya da borcunun varlık yönetim şirketlerine devredildiğini bilmiyorsa, ne olacak?
Müşteri borcunun güncel durumuyla ilgili bilgiyi bankasından öğrenebilir. Banka borcu Varlık Yönetim Şirketlerine devrettiyse borcun devredildiği VYŞ’nin bilgilerini müşteri ile paylaşacaktır. Ayrıca müşteri arzu ederse Derneğimiz ile mail yoluyla iletişime geçip kimlik ve iletişim bilgilerini iletirse kendisine yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Bizimle yonetim@varlikyonetim.org.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.
* Bir gün varlık yönetim şirketinden aldığı bir telefonla uyanan bir tüketici neye nasıl inanacak? Bildiğiniz üzere telefon dolandırıcılığı vatandaşı tedirgin etmiş durumda..! / * Borçlu tüketici, kendini varlık yönetim şirketi yetkilisi olarak tanıtan bir kişiden hangi belgeleri talep etmeli?
Varlık Yönetim Şirketleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından denetlenen kuruluşlardır. Müşteriler borçlarının ilgili Varlık Yönetim Şirketine devredildiğini banka şubelerinden teyit edebilirler. Varlık Yönetim Şirketleri icra ve dava dosyalarında işlem yapabilmek için alacağın devir alındığını gösteren temlik beyanını ilgili dosyaya ibraz etmek zorundadır. Müşteri borcunun devredildiği ile ilgili bilgiyi kendi bankasından teyit edebileceği gibi eğer arzu ederse ilgili VYŞ ile iletişime geçip borcun temlik edildiğine dair belgeyi talep edebilir. Bu durumda VYŞ borcun kendisine devredildiğine ilişkin belgeyi müşteriye ibraz etmektedir.   
* Diyelim ki yıllarca borcunu ödemeyen ancak artık ödemeye karar veren ama borcunun varlık yönetim şirketine devredildiğini anlayan kişiye varlık yönetim şirketlerinin sağladığı imkanlar nelerdir?
Varlık Yönetimi Şirketlerinin temel amacı sorunlu kredilerin tahsilat yönetimi olduğu için, müşterilerinin maddi olanaklarını da göz önünde bulundurarak, en makul ödeme planını sunup borcu çözüme ulaştırmayı hedefler. Dolayısıyla Varlık Yönetim Şirketleri, müşterilerine toplam alacak tutarlarında indirim, uzun vadeli taksitli ödeme planı vb. öneriler ve esneklikler getirebilmektedirler.
* Borcunu ödeyecek kişinin daha önce borçlu olduğu bankayla bir ilişkisi kalıyor mu?
Hayır, kalmıyor. Borç Varlık Yönetim Şirketi’ne yasal olarak, bütünüyle temlik edildiği için yeni ilişki yolu devralan VYŞolmaktadır.
* Varlık yönetim şirketleri alacağını tahsil etmek için kişilere hangi yollarla ulaşıyor?
Varlık Yönetim Şirketleri müşterilerle telefon, mektup ve e-mail yolu ile iletişime geçer.
* Kişinin durumu gerçekten kötüyse ve ödeyecek durumda değilse şirketler bu durumda nasıl bir yöntem takip ediyor?
Varlık yönetim sektöründe her bir müşterinin özel durumuna ve ödeme imkanlarına göre esnek, karşılıklı mutabakata dayanan ve her iki tarafın lehine bir yaklaşım söz konusudur. Müşterinin özel durumlarını belgelemesi durumunda ortak bir paydada buluşulmaktadır.  
* Emekli bir kişi varlık yönetim şirketinin portföyüne girmişse, borcunu da ödeyemiyorsa ne yapılıyor?
Borcu Varlık Yönetim Şirketlerine devredilen emekli vatandaşlarımıza, ödeme olanakları dikkate alınarak çözüm sunulmaktadır.
* Borçlu kişinin PAZARLIK YAPMA opsiyonu var mı?
Varlık Yönetimi Şirketleri, kişinin ödeme gücüne ve borcuna göre en makul ödeme planını, en uygun sürede sunarak borcu çözüme ulaştırmayı hedefler. Burada müşterinin farklı önerileri varsa değerlendirilerek en uygun yapılandırma planı oluşturulur.
* İndirim ve taksit imkânı sunuluyor mu?
Borca ve müşterinin ödeme gücüne göre ve BDDK’nın belirlediği çerçevede toplam alacak tutarında indirim ve taksit imkanları sunulmaktadır.
* Varlık yönetim şirketlerine olan borcun ödenmesi avantajlı mı? Neden?
Varlık Yönetim Şirketleri sayesinde, müşteriler daha esnek koşullar ile ödeme imkanı bularak finansal sistemden tekrar faydalanabilecek duruma gelirler. Sicillerini temizleyerek yeni kredi kullanabilirler. 
* Bir şekilde borcunu ödemeye karar veren ve ödeyen kişi, kara listeden çıkıyor mu? Ya da ne zaman çıkıyor?
Ödeme tamamlanınca ibraname ile borçlu kişi yeniden finansal özgürlüğüne kavuşmaktadır. Borcun kapandığına dair bildirimler günlük olarak ilgili VYŞ tarafından Risk Merkezi’ne yapılmaktadır.
* Tahsil edilen borcun bankacılık işlemlerinde engel olmaktan çıkması ne kadar zaman alıyor.
VYŞ şirketleri güncellemeyi Risk Merkezi’ne iletmektedir, kişinin gecikmedeki borçları kapandıktan sonra; bankalar kendi kredi tahsis yaklaşımları çerçevesinde kredi taleplerininin değerlendirmesini yapmaktadırlar.
* Borcunu temizleyen bir kişinin kredi notu artar mı? * Borcunu ödeyen bir kişi hangi koşulları yerine getirirse bankadan tekrar kredi çeker veya kredi kartı alır?
Kredi notunun güncellenmesi zaman alabilir. Fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi, borcun kapandığı bilgisi finansal kuruluşlarla paylaşıldığı için, müşteriler tekrar kredi talep edebilir konuma gelebilmektedir. Bu noktadan sonra kredinin onaylanması, ilgili bankanın kredi değerlendirme süreçleriyle bağlantılıdır.
* Varlık yönetim şirketlerinin faaliyetlerini kim, nasıl ve hangi sıklıkla denetliyor?
Varlık Yönetim Şirketleri, BDDK tarafından denetlenmektedir. BDDK bu görevini, uygun gördüğü sıklık ve durumlarda yapar. Ayrıca BDDK’ya iletilen herhangi bir şikayet olduğu takdirde, ilgili VYŞ’nden cevap talep eder.

Copyright © 2017 Varlık Yönetim Şirketleri Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.